Het Hospice en Covid-19.

 

In het Hospice staat de gast centraal en beschermen wij onze vrijwilligers.

Wij verwijzen naar https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Het Hospice volgt deze richtlijnen en voegt maatregelen toe om het risico van verspreiding te reduceren.

 

Voor het Hospice Dalfsen hebben we de richtlijnen nader uitgewerkt. De nadere uitwerking van die richtlijnen vindt u hier.


Fantastisch......

Vanavond (16 oktober) waren Miranda Brandsema, Diny Laarman en ondergetekende aanwezig bij de finale avond van de Rabobank ClubSupport. Tijdens die finaleavond werd bekend gemaakt hoeveel geld door de leden van de Rabobank is toegekend aan de verschillende maatschappelijke organisaties in onze regio. Ook het Hospice Dalfsen heeft hier aan meegedaan.

 

Om acht uur kregen we de cheque uitgereikt; ingepakt in ondoorzichtig folie. Pas om kwart over acht (duurt lang) mochten de deelnemers allemaal tegelijk de enveloppes open maken. Diny, Miranda en ik hebben de enveloppe ook echt samen open gemaakt.

 

En we schrokken er bijna van: wat een geweldig bedrag staat op die cheque: € 8.609,33 om precies te zijn. Ik kreeg er even kippenvel van. Zoveel mensen die op ons hebben gestemd, zoveel mensen die onze organisatie, onze vrijwilligers en coördinatoren een warm hart toedragen. We zijn er echt enorm blij mee. We kunnen u niet genoeg bedanken voor deze enorme steun in de rug van het Hospice.

Als doel voor de besteding van het geld staat een uitbreiding van de leefruimte/woonkamer waar familieleden van onze gasten kunnen verblijven. De realisatie daarvan komt hiermee opeens een heel stuk dichterbij.

 

Nogmaals dank namens alle mensen die bij het Hospice betrokken zijn.

 

Namens alle betrokkenen  bij het Hospice Dalfsen

Johan Wiltvank

 


Raden leeftijd boom Hospice op Middenstandsbeurs Nieuwleusen…

Op de middenstandsbeurs (28 februari, 1 en 2 maart) in Nieuwleusen stond een stand van het hospice uit Dalfsen. Daar hing een grote foto van het mooie hospice met de oude plataan in de voortuin. Het is de oudste boom in Dalfsen.
Men kon de leeftijd raden van deze boom en 265 mensen hebben een gokje gewaagd. Niemand had de leeftijd van 182 jaar exact goed, maar een 5-tal mensen zat er aardig dicht bij. Drie mensen schatten de boom op 180 jaar en 2 op 185 jaar. De gelukkige winnaars worden gebeld en ze krijgen een leuke attentie thuis gebracht.
Met dank voor uw interesse in het hospice van Dalfsen.
Bestuur Hospice en Bestuur Vrienden Hospice  ’t Huis De Pastorie Dalfsen

Vrijwilligers Hospice Dalfsen bieden beeld aan

Dat “ons huis” vanaf begin dit jaar helemaal zelfstandig is geworden was voor alle vrijwilligers van hospice ’t huis De Pastorie in Dalfsen aanleiding om de coördinatoren te verrassen met een mooie cadeau. Een mooie foto van het hospice met daarop een prachtig gedicht, geschreven door Dineke Jansen, was al eerder aangeboden.

 

Op verzoek van de vrijwilligers hebben Rob en Elze Klute, kunstenaars uit Dalfsen, een prachtig beeld gemaakt.

Dit beeld drukt uit waar het hospice voor staat, een warm welkom en een veilig gevoel voor alle gasten en familie.

Woensdag 28 februari is dit beeld, onder belangstelling van vele vrijwilligers en bestuursleden,  aan beide coördinatoren Marieke Postema en Henriet Valk aangeboden.

tekst: Bea Kleinlugtenbeld

foto’s: Geert Bistervels


Cheque van Lions Club Ommen-Dalfsen

Afgelopen najaar heeft de Lions Club Ommen-Dalfsen weer een kerstkransen-actie georganiseerd, waarbij zeer veel kerstkransen (gemaakt door fa. Frijling te Dalfsen) zijn verkocht aan bedrijven en aan particulieren.

Zo stonden de enthousiatie verkopers ook met hun verkoopstand op het Kerkplein in Dalfsen tijdens de Moonlight Shopping.

 

De Lions Club is een serviceclub wereldwijd die o.a. staat voor het werven van fondsen voor goede doelen door het organiseren van acties en zo ook de Lions Club Ommen-Dalfsen.

 

De helft van de winst werd geschonken aan het Vechtgenotenhuis in Ommen en de andere helft aan het Hospice 't Huis De Pastorie in Dalfsen.

 

Een 3-tal leden van de Lions Club (Josje Hana, José Dekker en Jan Rooijakkers) bracht vrijdag 2 februari jl. een cheque van wel liefst € 2.750,-- mee naar het hospice in Dalfsen. Daarmee waren de vrijwilligers, de coördinatoren, het bestuur van het hospice en het bestuur van de vrienden uitermate verrast. Na uitleg van de werking en functie van dit hospice, werd nog een kleine rondleiding verzorgd door het pand.

 

Deze giften zijn erg belangrijk voor het blijven functioneren van het hospice. Met veel energie wordt geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo is vorig jaar het pand aangekocht met behulp van een legaat en een lening. De exploitatie van het "bijna-thuis-huis" is en blijft iets waar veel geld voor nodig is. "Voor en door de gemeenschap" noemen wij dat. Veel dank dus weer aan alle mensen die hier een steentje aan bijdragen!

 

tekst en foto: Geert Bistervels


De eerste gift in 2018

Al weer een mooie gift voor het hospice Dalfsen van de SVD kerstbomengroep. Dinsdag 2 januari 2018 werd een kleine delegatie van de sportvereniging SV Dalfsen, namelijk Bernhard Booijink en Bennie Heun, ontvangen door Geert Bistervels van de stichting Vrienden van het Hospice in Dalfsen samen met coördinator Marieke Postema en vrijwilliger Marie Jose de Bruijn-van Schie.

 

Deze SVD kerstbomengroep heeft afgelopen jaar in december 2017 weer heel veel kerstbomen verzorgd in het dorp en verkocht nabij de stand van de katholieke kerk. Deze groep doet dat al weer voor het 10e jaar op rij. Hiermee zijn ze met de vele voorbereidingen weken druk geweest en hebben daar weer en wind getrotseerd om de vele mooie kerstbomen aan de man resp. vrouw te brengen. De verkoop is ook dit jaar weer prima verlopen.

 

Eerder al kreeg het hospice een zeer mooie bijna 4 meter hoge boom aangeboden door deze groep en beloofd werd om dit komende najaar weer te gaan doen en ook dan (werd door de heren verteld) zit er weer een gift voor het hospice in. Toch wel heel bijzonder!

 

Het geld was bestemd voor sportvereniging SVD en ook de katholieke kerk kreeg een bedrag voor het gebruik van de mooie standplaats aldaar. Samen met het bestuur vonden ze het een mooie geste om een substantieel deel van de winst van de bomenverkoop weer aan het Hospice ’t Huis De Pastorie te komen schenken. In de enveloppe die werd overhandigd zat weer het mooie bedrag van € 500!!! De coördinator, de vrijwilliger en het bestuurslid van de vriendenstichting waren zeer verrast en vereerd met deze eerste gift in 2018.

 

Namens het hospice en de vrienden van het hospice, zeer hartelijk dank voor deze bijzondere geste van de voetbalafdeling van sportvereniging SVD.

 

tekst en foto: Geert Bistervels

 


Nieuwsbrief december 2017

Beste Vrienden van hospice ’t Huis De Pastorie,

 

Graag informeren wij u allen over twee ontwikkelingen rond het hospice. Allereerst heeft u wellicht ook al in de krant gelezen dat wij in staat zijn geweest om het pand waarin het hospice gevestigd is te kopen van woonstichting Vechthorst. Sinds de oprichting van het Hospice ’t Huis De Pastorie huurde de Hospice Groep VechtZathe het pand in Dalfsen van Woonstichting VechtHorst. Een gast van het hospice heeft enige tijd geleden een aanzienlijk legaat nagelaten aan het hospice, een groot gebaar, met als bestemming het Hospice Dalfsen. Hiermee werd de financiële basis gelegd om het pand aan te kopen, de aanvullende financiering werd gevonden in een lening onder gunstige voorwaarden. Door het in eigendom verkrijgen van het huis worden de exploitatielasten lager dan de eerder betaalde huurlasten.

 

Met VechtHorst werd overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand en op woensdag 15 november werd door de heer Waarsing, directeur/bestuurder van VechtHorst de sleutel overhandigd aan Herma Nap en Jan Hamhuis van de Hospice Groep Vechtzathe en Tineke Meijerink en Frank Schutte van de Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis De Pastorie. Een heugelijk feit waar alle partijen blij mee zijn. Het verkregen legaat kon worden besteed aan het gezamenlijke doel om ongeneeslijk zieke mensen in hun laatste levensfase bij te staan. De kostenbesparing die het oplevert helpt dit realiseren. De steun van vele vrienden blijft desondanks hard nodig om deze warme plek te kunnen blijven bieden aan gasten en hun naasten. 

 

Een andere ontwikkeling betreft het volgende: Op 1 januari a.s. gaat het Hospice ’t Huis De Pastorie zelfstandig verder. Ruim 5 jaar geleden heeft het toenmalige bestuur van het hospice in Hardenberg met veel energie het hospice in Dalfsen opgericht. Dat heeft geresulteerd in een goed lopend bijna-thuis-huis in de oude pastorie aan de Bloemendalstraat in Dalfsen. ‘Voor en door de gemeenschap’ opgezet en inmiddels gedragen door een grote groep Vrienden in de gemeente Dalfsen. Waaronder u!

 

De besturen van de stichtingen Hospice Groep Vechtzathe en Vrienden Hospice Dalfsen hebben gezamenlijk besloten dat het gezien het lokale karakter van het hospice goed is om als hospice Dalfsen zelfstandig door te gaan. Inmiddels is de Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie opgericht en neemt het nieuwe bestuur de taken per 1 januari 2018 over van de Hospice Groep Vechtzathe. Dit leidt dus ook tot een voorzitterswissel; op de foto wordt de voorzittershamer door Herma Nap “symbolisch” overgedragen aan Johan Wiltvank als nieuwe voorzitter van Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie. De andere bestuursleden zijn Herma Nap, Albert Verhoeff en Dorothé Brinkman. De Stichting Vrienden ’t Huis De Pastorie blijft gewoon bestaan. De bestuurssamenstelling gaat wel iets veranderen, nadere informatie hierover volgt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat erg graag van u. U kunt dit sturen aan Herma Schutte via vrienden@hospicedalfsen.nl of via telefoonnummer 06-39803105.

 

Met hartelijke groet,

het bestuur Stichting Vrienden, Miranda Brandsema, Geert Bistervels , Dorothé Brinkman, Diny

Laarman, Tineke Meijerink en Frank Schutte


Het leven kan een cirkel zijn

 Juni 2017 is het vijf jaar geleden dat Hospice 't Huis De Pastorie in Dalfsen gestart is. In deze tijd hebben vele gasten en hun naasten in het huis een warme plek gevonden in de laatste fase van hun leven. Dankzij alle donateurs en de vrijwilligers samen met coördinatoren, die zich allen voor meer dan 100% inzetten, kan het hospice bestaan.

 

Ter gelegenheid van dit Lustrum heeft Marieke Postema, coördinatrice, een bundel met verhalen over 5 jaar hospice geschreven. Het leven kan een Cirkel zijn. De 5 verhalen zijn echt, ontroerend en puur. Zoals het leven is en zoals het leven je kan overkomen.

 

De verhalenbundel is te bestellen bij vrienden@hospicedalfsen.nl  en te koop bij de Primera Dalfsen, Read Shop Dalfsen, Read Shop Nieuwleusen en Blitsspul/Post NL Lemelerveld, verkoopprijs €12,50, ISBN 978-94-92185-55-6. De opbrengst komt ten goede aan Hospice ’t Huis De Pastorie te Dalfsen.