Stichting Vrienden van Hospice 't Huis De Pastorie

Het verblijf in het Hospice Dalfsen wordt deels betaald uit de Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg van het Ministerie van VWS en de eigen bijdrage van de gasten.  De noodzakelijke medische en verpleegkundige zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en WMO, net als in de thuissituatie. 

Deze inkomsten zijn niet voldoende om alle kosten te betalen. Jaarlijks is er een tekort op de exploitatiebegroting dat aangevuld wordt door een bijdrage van de Vrienden. ‘Voor en door de gemeenschap’ noemen wij dat in Dalfsen. 

Hiernaast zijn extra financiële middelen nodig om voorzieningen aan te schaffen of te vervangen die voor een prettige woonomgeving zorgen voor de gasten, familie en vrienden.  

 

De Stichting Vrienden Hospice ’t Huis De Pastorie ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt uit donaties, vaste bijdragen en giften in natura of legaten. Ook u kunt daaraan bijdragen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar vrienden@hospicedalfsen.nl

Het Hospice steunen

Uw ondersteuning is erg belangrijk, juist om de extra zorg en aandacht te geven en te blijven bieden. De stichting Vrienden zorgt ervoor dat het geld op een goede en zorgvuldige manier besteed zal worden. Welke ondersteuning u ook kiest, de stichting Vrienden, maar ook de gasten danken u daarvoor. Op deze manier helpt u het verblijf in het Hospice op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten verlopen.

Vriend worden

Hierdoor geeft u aan dat u voor een langere tijd de activiteiten met betrekking tot het hospice wilt ondersteunen. Dit kan door een machtiging af te geven (via de knop "Vriend worden"). Het bedrag wordt jaarlijks in april van uw bankrekening afgeschreven.

Eenmalige gift

Wilt u geen vriend worden maar u wilt het hospice wel steunen, kunt u ook een éénmalige gift doen. Ook éénmalige giften worden zeer op prijs gesteld.

 

U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL67RABO0177436778 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice ’t Huis De Pastorie.

 

 De Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie is opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat de Stichting Vrienden Hospice 't Huis De Pastorie geen belasting over de ontvangen bedragen hoeft af te dragen en dat uw giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn. Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden.