Vrijwilligers

Binnen het hospice nemen de vrijwilligers een belangrijke plaats in. Zij ‘dragen’ de zorg. Door hun zorg, aandacht en betrokkenheid willen zij “er zijn” voor de gasten en hun naasten. Zo is het een plek waar de gast en hun naasten zich thuis kunnen voelen en geborgen mogen weten.

 

Onze vrijwilligers richten zich allereerst op ‘dat wat nodig is’ voor de gasten en hun naasten. Als naasten aanwezig willen zijn voor de zorg hebben de vrijwilligers daarbij een ondersteunende functie. Indien nodig kan, in samenwerking met de verpleegkundigen of verzorgenden de zorg van de naasten worden overgenomen.

De vrijwilligers richten zich ook op ondersteuning aan de naasten. De gast neemt afscheid van het leven en van de naasten, maar de naasten nemen ook afscheid van de gast. De vrijwilligers worden hierin betrokken. Dit vraagt om respect, inlevingsvermogen en vertrouwen. Zij bieden troost, een luisterend oor en helpen bij het vinden van woorden en rust. Alles wat thuis gedaan moet worden moet ook in het hospice gebeuren. Dus ook huishoudelijke taken als het schoonhouden van de kamers en de sanitaire ruimten, het verzorgen van de maaltijden en de was, het ontvangen van bezoek.

De vrijwilligers werken samen met hulpverleners van buiten zoals de huisarts, verpleegkundigen, geestelijke verzorgers en anderen.

 

Voor de aanvang van de werkzaamheden volgen de vrijwilligers een meerdaagse training. Hierdoor zijn zij in staat om de taken goed te vervullen. Naast intervisie worden themabijeenkomsten en bijscholing aangeboden. De coördinatoren, waarvan er dagelijks één in het hospice aanwezig is, zorgen voor de begeleiding van de vrijwilligers.

 

Van de vrijwilligers wordt een beschikbaarheid gevraagd van minimaal tweemaal vier uur per week. Hiernaast worden door sommige vrijwilligers ook specifieke taken verricht. Er is een groep tuinvrijwilligers die met veel energie de prachtige tuin onderhoudt. Er zijn boodschappenvrijwilligers en een vlaggenist. Vrijwilligers, die willen, verrichten ook bijkomende taken zoals nazorg voor de familie of organiseren de herdenkingsbijeenkomst eenmaal per jaar. 

 

Hospice Dalfsen wil een omgeving zijn waarin mensen zich op hun plek voelen, dit geldt voor de gasten en hun naasten én ook voor de vele vrijwilligers. Dit doen wij door in overleg met de vrijwilligers te bekijken welke activiteiten zij willen verrichten, aansluitend bij hun motivatie.

 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Als u belangstelling hebt om het team van vrijwilligers te komen versterken dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren.