Aanmelden

Indicatie

Om voor een plaats in het hospice in aanmerking te komen is allereerst een palliatief terminale zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Voor informatie over het aanvragen hiervan kunt u of uw naaste contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice. Ook uw huisarts of een andere zorgverlener kan u hierbij behulpzaam zijn.


Vergoeding/eigen bijdrage

De zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De meeste kosten zoals huisarts, apotheek en overige voorzieningen worden (net als thuis) geregeld met uw eigen zorgverzekeraar. Voor de thuiszorg geldt een eigen bijdrageregeling, maar niet anders dan in de thuissituatie. Al deze kosten worden zonder tussenkomst van het hospice bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

Voor het verblijf in het hospice zal een bijdrage per dag in rekening worden gebracht waarbij gestreefd wordt deze zo laag mogelijk te houden, een verblijf moet in principe voor iedereen mogelijk zijn. Deze bijdrage bedraagt € 35,- per dag. Afhankelijk van uw zorgverzekering ontvangt u een vergoeding voor uw eigen bijdrage.

In deze verblijfskosten zijn de kosten van logies, alle maaltijden, koffie en thee (ook voor bezoek), linnengoed, gebruik van tv, dvd, stereoapparatuur en internet begrepen. Voor het wassen van eigen kleding in het hospice zal een kleine bijdrage worden gevraagd.

Als de hoogte van de kosten voor het verblijf in het hospice voor u een probleem is, dan kunt u hierover contact opnemen met één van de coördinatoren. Zij zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar een passende oplossing.