Zorg in het hospice

Bij de zorg die het hospice biedt, stellen we de wens van de gast centraal. We bespreken de zorg en de gast beslist zelf mee. Wij vinden het belangrijk de kwaliteit van het leven, maar ook van het sterven, te bevorderen. 

Beslissingen over de medische zorg, ook over het stoppen daarvan, liggen nadrukkelijk bij de gast, in overleg met de arts en naasten. De zorg van het hospice is bedoeld voor degene die een levensverwachting van 3 maanden of minder heeft.

Medische zorg

Waar mogelijk blijft de eigen huisarts de medische zorg verlenen. De vertrouwensrelatie tussen gast en arts is immers belangrijk. Indien de gast buiten Dalfsen woont is er een arts palliatieve zorg verbonden aan het hospice.

De verpleegkundige zorg is in handen van de thuiszorg.

Dagelijkse zorg

Vrijwilligers van het hospice nemen de dagelijkse verzorging op zich, ondersteunend aan de familie en naasten. Zij brengen rust en warmte. Als daar behoefte aan is, gaan zij ook in gesprek over alle aspecten die deze levensfase met zich mee brengt. Zij zijn daarin getraind.

Als het nodig is schakelen we in overleg met elkaar specifieke ondersteuning in. 

De vrijwilligers richten zich ook op ondersteuning aan de naasten. Zij bieden troost, een luisterend oor en helpen bij het vinden van woorden en rust. 

Twee coördinatoren organiseren en ondersteunen de dagelijkse zorg.