Organisatie

Veel handen dragen de organisatie van Hospice Dalfsen

Het grootste deel van het werk doen de vrijwilligers. Zij verrichten zowel de dagelijkse zorg voor de gasten als allerlei andere praktische zaken. Twee coördinatoren ondersteunen en sturen hen daarbij.

Hospice Dalfsen (Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie) is een zelfstandige stichting met ANBI-status.

De stichting heeft een bestuur en een Comité van Aanbeveling, 

Daarnaast is er de Stichting Vrienden Hospice ’t Huis De Pastorie, ook met ANBI-status. Deze stichting ondersteunt het hospice met name met middelen uit donaties en andere bijdragen.


Stichting Hospice 't Huis De Pastorie is opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat Hospice 't Huis De Pastorie geen belasting over de ontvangen bedragen hoeft af te dragen en dat uw giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn. Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden.