Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Deze heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is een onderdeel van het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. (RZZ)


Het uitgangspunt van de Missie & visie van het netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten. De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden.