Hospice Dalfsen staat en gaat voor kwaliteit. Daarom zijn we sinds begin 2018 aangesloten bij de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve zorg door vrijwilligers. Dit is de VPTZ Nederland, wat staat voor Vereniging Palliatieve Terminale Zorg Nederland. VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg.


De circa 13.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen. Er zijn ruim 200 organisaties lid van de VPTZ. Met dit brede, herkenbare netwerk bundelen de leden hun krachten. De vereniging biedt haar leden ondersteuning, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van zorg. Zo delen wij informatie en kennis en biedt de VPTZ scholing, service en ondersteuning op maat. VPTZ is de stem van de hospices in Nederland naar het Ministerie van VWS, Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN), palliatieve netwerken en andere instituten.

 

Voor vrijwilligers en coördinatoren start het werken bij een VPTZ-organisatie met een introductieprogramma, zo ook bij ons. Deze algemene introductietraining van VPTZ is aan de hand van hun richtlijnen toegespitst op ons hospice. Daarnaast kunnen zorgvrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren losse trainingen of cursussen volgen op locatie. De VPTZ biedt daartoe een groot aanbod. 

De VPTZ heeft als onderdeel van het lidmaatschap kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan aangesloten organisaties in 2025 moeten voldoen. Hospice Dalfsen conformeert zich aan deze criteria en is bezig deze criteria te concretiseren. Hierover vindt u later meer terug op onze website.